Ostrzeżenia, zalecenia...
 
  Uważam że wszyscy producenci (czegokolwiek) powinni ZAWSZE i RZETELNIE informować nas o cechach ich potencjalnie NIEBEZPIECZNYCH wyrobów. Co nam grozi z ich strony (jeśli coś nam MOŻE grozić), co powinniśmy zrobić gdy dojdzie do utraty nad nimi kontroli czy choćby do złych zachowań albo nieszczęśliwych zdarzeń, no i co my mamy zrobić z ich resztkami i ich opakowaniami. Jest różnie; jedni informują (w pełni lub częściowo), inni - niestety jest ich bardzo wielu! - wcale tego nie robią lub robią nieporadnie czy wręcz mylnie...

 Informacje, ostrzeżenia i zalecenia - dobry przykład informacji i ideografiki
  Zaczynam od fajnego przykładu, znalezionego w sklepie Lidl. Ich produkt - W5, tabletki przeciwdziałające osadzaniu się kamienia, są oznakowane wprost modelowo. Rzuca się w oczy czytelne ostrzeżenie - znak czarnego "iksa" na kwadratowym, otoczonym czarną ramką, pomarańczowym tle (ewidentnie znaczy to "UWAGA!"). Dodatkowo podpis: DRAŻNIĄCY. No to wiadomo, mamy do czynienia z produktem potencjalnie niebezpiecznym.

  Teraz następuje ostrzegający tekst (którego treść jest zilustrowana przez cztery ideografiki u dołu etykiety, ułożone w kolejności tak jak w tekście).

  "[Produkt] chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu. Oczy zanieczyszczone przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie [udaj się do] lekarza - pokaż [mu] opakowanie lub etykietę.

  Utylizacja: pozostałości produktu [prosimy] dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych. Opróżnioną [całkowicie z produktu] folię ochronną [prosimy] wrzucić do pojemnika na surowce wtórne [plastiki], [zaś] opakowanie z tektury [-] do pojemnika z makulaturą.
"

  Jak widać, mam sporo zastrzeżeń redakcyjnych (te nawiasy kwadratowe - takie skrzywienie zawodowe). Ale generalnie - jest dobrze. Jak umieli, tak sklecili - informacje, ostrzeżenia i zalecenia. O utylizacji - BEZCENNE!
Lidl Polska Sklepy Spożywcze
Sp. z o. o., Sp. k.,
Jankowice, ul. Poznańska 48

www.lidl-info.com

© A.I.S.E. - Copyright by the International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products is the official representative body of this industry in Europe (międzynarodowe stowarzyszenie do spraw mydeł, detergentów i produktów utrzymania [czystości] jest oficjalnym reprezentantem tego przemysłu w Europie).
 

 

 


 home  |  makulatura  |  metale  |  plastik  |  biomasa  |  szkło i inne  |  eko znaki  |  partnerzy  |  blog  |  o mnie